autorzy

Wróć do listy

Toruńska, Romana

Autor

Źródła do biogramu: 
R. Toruńska, Romana Toruńska do Żanny Kormanowej, 20.03.1965, Akta Żanny Kormanowej, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 1573/477.

Publikacje autora