autorzy

Wróć do listy

Mitzner, Wanda

Autor

Źródła do biogramu: 
W. Mitzner, Wanda Mitzner do Żanny Kormanowej, 10.03.–5.10.1949, Akta Żanny Kormanowej, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 1573/498.

Publikacje autora