autorzy

Wróć do listy

Sonnabend de Barra, Sulamith

Autor

Metrykalia
Liczba dzieci: 
1
Imię dziecka: 
Lautaro
Źródła do biogramu: 
S. Sulamith Sonnabend de Barra, Sulamith Sonnabend de Barra do Żanny Kormanowej, 1964, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Akta Żanny Kormanowej, 1573/483.

Publikacje autora