autorzy

Wróć do listy

Tacikowska, Regina

Autor

Metrykalia
Miejsce urodzenia: 
Dobre
Szkoły: 
szkoła wyższa
Przynależność do partii i organizacji: 

Publikacje autora

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW