autorzy

Wróć do listy

Wnęk, Filomena

Autor

Metrykalia
Pochodzenie: 
robotniczo-chłopskie
Przynależność do partii i organizacji: 

Publikacje autora

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW