organizacje/partie

Wróć do listy

1 Armia Polska w ZSRR

Wariant nazwy: 
armia Berlinga

Związek operacyjny Wojska Polskiego sformowany w ZSRR w 1944. Dowódcą armii mianowano gen. dyw. Zygmunta Berlinga. Ośrodkiem formowania od marca do lipca 1944 rok był rejon Sum koło Charkowa, a od lipca do września – rejon Żytomierza.