organizacje/partie

Wróć do listy

Bataliony Chłopskie

Wariant nazwy: 
Chłopska Straż, Chłostra

Konspiracyjna organizacja zbrojna Stronnictwa Ludowego, jako Chłopska Straż działała od połowy 1940 r., wiosną 1941 r. przemianowana na Bataliony Chłopskie. Oddziały BCh działały na terenie II RP, poza Pomorzem i Wileńszczyzną (powołano dziesięć okręgów). W marcu 1944 r. Bataliony miały ok. 170 tys. członkiń i członków. Celem organizacji była obrona ludności wiejskiej przed represjami na terenach okupowanych, organizowano również tajne nauczanie, akcje sabotażowe i dywersyjne. Niektóre oddziały Batalionów w 1944 r. zaczęły wspierać Armię Ludową. BCh posiadały własne organy prasowe: „Żywią i Bronią”, „Powstaniec” (przemianowany na „Chłostrę”), „Samopomoc Chłopska”. Kolportażem prasy i służbą sanitarną Batalionów zajmowały się członkinie Ludowego Związku Kobiet.


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW