organizacje/partie

Wróć do listy

Klub Polityczny Kobiet Postępowych

Klub Polityczny Kobiet Postępowych rozpoczął działalność 30 maja 1919 r. Jego statutowymi celami było „korzystanie z praw politycznych już zdobytych dla faktycznego zrównania praw mężczyzn i kobiet”, ochrona pracy kobiet przed wyzyskiem, żądanie równej płacy, „wyrabianie polityczne kobiet przez rozważanie spraw politycznych, narodowych i społecznych” oraz wprowadzenie etyki w życie polityczne i społeczne. Ponadto walczył o ekonomiczne wyzwolenia kobiety, bezpłatne i dobrze zorganizowane szkoły ogólnokształcące i zawodowe; z prostytucją i handlem ludźmi. Klub zajmował się nie tylko sprawami równouprawnienia kobiet, ale też występował przed Radą Ambasadorów w obronie praw Polski do Galicji Wschodniej, a w 1921 r. – do Litwy Środkowej. W 1920 r. urządził wraz Ligą Polskich Kobiet wiec w sprawie przyspieszenia wymiany jeńców i zakładników wojennych z Rosją Sowiecką. Bronił ruchów pacyfistycznych. Za ważny cel uznawał zapewnienie pokoju i stworzenie warunków, w których jest możliwa stabilna współpraca między narodami. Członkinie klubu: Justyna Budzińska-Tylicka i Józefa Krzyżanowska-Kodasowa, były aktywnymi uczestniczkami międzynarodowego zjazdu pacyfistycznego w czerwcu 1928 r. W 1926 r. na Międzynarodowym Kongresie Socjalistek Polskę reprezentowały Justyna Budzińska-Tylicka i senatorka Dora Kłuszyńska. W 1929 r. Klub urządził na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu Wystawę Pracy Kobiet, nad którą patronat objęła prezydentowa Michalina Mościcka. Wystawa pokazywała różne aspekty aktywności kobiet: pracę zawodową, także na roli, pracę  społeczną, przemysł kobiecy. Klub współpracował z Mieczysławem Niedziałkowskim (Polska Partia Socjalistyczna), Marianem Kościałkowskim (Partia Pracy), Janem Dąbskim (Stronnictwo Chłopskie), Janem Woźnickim (Polskie Stronnictwo Ludowe – Wyzwolenie);  politycy ci brali udział w zebraniach zarządu Klubu (w pierwszym zarządzie Klubu znalazły się: Justyna Budzińska-Tylicka – przewodnicząca, Zofia Daszyńska-Golińska – wiceprzewodnicząca, Eugenia Waśniewska, L. Tomaszewska – skarbniczki, Sylwia Boguska, Hanna Paschalska – sekretarki, a także Teodora Męczkowska, J. Pyrowicz, Zofia Stankiewicz, Władysława Weyhert-Szymanowska). W 1930 r. został wydany Pamiętnik Klubu Politycznego Kobiet Postępowych 1919–1930. Na straży praw kobiety.


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW