organizacje/partie

Wróć do listy

Liga Narodowa

Konspiracyjna organizacja, działająca w latach 1893–1928, do 1918 r. w trzech zaborach. Początkowo o charakterze niepodległościowym, później forsowała poglądy nacjonalistyczne oraz sojuszu z Rosją dla sprawy polskiej. Sprzeciwiała się ruchowi robotniczemu. Należeli do niej m.in. Roman Dmowski, Teodora Męczkowska, Zofia Sokolnicka, Zofia Kirkor-Kiedroniowa, Wincenty Lutosławski, Cecylia Niewiadomska, Helena Ceysingerówna, Władysław Grabski, Władysław Reymont.