organizacje/partie

Wróć do listy

Ludowy Związek Kobiet

Wariant nazwy: 
LZK

Kobieca organizacja konspiracyjna, powstała w lutym 1942 r. Ludowy Związek Kobiet zajmował się działalnością o charakterze społeczno-politycznym, uznał zwierzchnictwo Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego. Członkinie LZK wspierały Bataliony Chłopskie, prowadząc służbę sanitarną, łączność i kolportaż wydawnictw, a także dostarczając żywność oddziałom. Ponadto pomagały rodzinom ofiar represji wojennych, organizowały tajne nauczanie. Z blisko 12 tys. działaczek ok. 8 tys. należało do Zielonego Krzyża. LZK miał swoje organy prasowe: „Żywią”, „Biedronka”.