organizacje/partie

Wróć do listy

Narodowa Organizacja Wojskowa

Działająca w okresie II wojny światowej w konspiracji organizacja Stronnictwa Narodowego. Założona 13 października 1939 roku, najpierw pod nazwą Armia Narodowa, później Organizacja Wojskowa Stronnictwa Narodowego i Narodowe Oddziały Wojskowe, od 1 lipca 1941 roku jako Narodowa Organizacja Wojskowa. Organizacja uznawała zwierzchnictwo władz RP i Naczelnego Wodza na uchodźstwie, odrzucała jednak podporządkowanie się AK, Służbie Zwycięstwa Kraju i ZWZ-AK.

Nadzór - Wydział Wojskowy Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego.

W czasie wojny NOW zajmował się przede wszystkim prowadzeniem działalności wywiadowczej, zbieraniem informacji o Polakach współpracujących z władzami niemieckimi i ich zadaniach, identyfikowaniem funkcjonariuszy hitlerowskich uznawanych za „niebezpiecznych”, zdobywaniem źródeł finansowania i broni. Tworzyła także systemy łącznościowe, rozprowadzała podziemną prasę, a także organizowała pomniejsze oddziały partyzanckie.

Członkowie organizacji (szacuje się, że w 1942 roku było ich około 80.000) brali udział w powstaniu warszawskim, wiadomo też o przypadkach udzielania pomocy Żydom.