organizacje/partie

Wróć do listy

Narodowy Związek Robotniczy

Wariant nazwy: 
NZR

Partia robotnicza o charakterze narodowo-chrześcijańskim działająca w latach 1905–1920, aktywna głównie w Łodzi, Zagłębiu Dąbrowskim i Warszawie.


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW