organizacje/partie

Wróć do listy

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Organizacja powstała 22 września 1980 r. na fali protestów społecznych i żądań samorządności, jako studencki odpowiednik NSZZ "Solidarność". Zarejestrowana 17 lutego 1981, zdelegalizowana po wprowadzeniu stanu wojennego i reaktywowana w 1988 r.