organizacje/partie

Wróć do listy

NSDAP

Wariant nazwy: 
Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników

Niemiecka totalitarna partia faszystowska założona w 1919 r. jako Deutsche Arbeitspartei, w 1920 r. przemianowana na Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Od 1921 r. jej ideologiem i przywódcą był Adolf Hitler. Głosiła hasła nacjonalistyczne, antysemickie. Od 1933 do 1945 r. jedyna partia polityczna w Niemczech, kontrolująca całość życia polityczno-zawodowo-społeczno-kulturalnego. W polityce zagranicznej od 1939 r. NSDAP realizowała aktywnie plan podboju Europy, oparty na eksterminacji ludności krajów okupowanych. W procesie norymberskim kierownictwo polityczne NSDAP zostało uznane za organizację przestępczą.