organizacje/partie

Wróć do listy

Obóz Zjednoczenia Narodowego

Wariant nazwy: 
OZN, Ozon

Organizacja polityczna sanacji utworzona w lutym 1937 r. Była to kolejna po Bezpartyjnym Bloku Współpracy z Rządem próba zjednoczenia zwolenników sanacji, z programem bardziej zachowawczym niż program BBWR. OZN głosił hasła skupienia społeczeństwa wokół armii i marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego oraz realizacji zasad ustrojowych sformułowanych w Konstytucji kwietniowej, zasadę wodzostwa, kult Józefa Piłsudskiego; zwalczał idee socjalistyczne. Struktura OZN wzorowana była na organizacjach totalitarnych; na jego czele stał sztab z szefem Obozu. W 1937 r. działacze OZN wspólnie z Falangą zorganizowali Związek Młodej Polski, a w 1942 r. Obóz Polski Walczącej.