organizacje/partie

Wróć do listy

Ojczyzna

Wariant nazwy: 
Organizacja Ziem Zachodnich „Ojczyzna”

Tajna organizacja o charakterze narodowym, założona na przełomie września i października 1939 r. w Poznaniu, działająca na terenach historycznie związanych z Wielkopolską. Prowadziła działalność informacyjną i propagandową, tajne nauczanie, udzielała pomocy społecznej. W jej skład wchodziło około 500 osób. Po dobrowolnym ujawnieniu oficjalnie rozwiązała się 15 lipca 1945 r.


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW