organizacje/partie

Wróć do listy

ONZ

Wariant nazwy: 
Organizacja Narodów Zjednoczonych

Organizacja międzynarodowa o charakterze uniwersalnym i szerokim zakresie ogólnym, powstała 24 października 1945 r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów. Stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka.