organizacje/partie

Wróć do listy

Polski Biały Krzyż

Wariant nazwy: 
Biały Krzyż

Organizacja powstała w 1918 w USA  wskutek działań Heleny Paderewskiej, aby nieść pomoc ofiarom I wojny światowej. W okresie międzywojennym zajmuje się przede wszystkim szerzeniem oświaty i kultury w wojsku polskim: współpracuje z dowództwem, tworzy dla żołnierzy świetlice i biblioteki, organizuje kursy rolnicze, pszczelarskie, ogrodnicze oraz imprezy kulturalne. W czasie wojny polsko-rosyjskiej 1920 ochotniczki PBK prowadzą kantyny na froncie.

Polski Biały Krzyż zostaje rozwiązany w 1946, działa na emigracji do 1961