organizacje/partie

Wróć do listy

Polski Związek Narciarski

Wariant nazwy: 
PZN

Polski Związek Narciarski - stowarzyszenie kultury fizycznej, pełniące funkcję polskiej federacji narodowej w dyscyplinach narciarskich (narciarstwo biegowe, narciarstwo alpejskie, skoki narciarskie, kombinacja norweska, snowbording i narciarstwo dowolne). Związek powstał 26 grudnia 1919 roku, powołany przez reaktywowane po odzyskaniu niepodległości towarzystwa i kluby narciarskie. Początkowa działalność Związku skupiła się na kierunku sportowym, także na polu międzynarodowym - przedstawiciele PZN wzięli udział w Kongresie w Chamonix w 1924 roku, na którym powołano Międzynarodową Federację Narciarską (FIS). Polscy narciarze brali udział w mistrzostwach świata i zimowych igrzyskach olimpijskich, a w lutym 1939 roku PZN był organizatorem Mistrzostw Świata w Zakopanem. W czasie II wojny światowej PZN został rozwiązany przez władze okupacyjne, już w marcu 1945 powołano komitet reaktywacyjny. Jednak Związek w obecnej formie reaktywowano dopiero w 1957 roku. PZN jest obecnie członkiem FIS. Główne cele Związku to organizowanie, rozwijanie i promowanie narciarstwa w Polsce. PZN jest organizatorem zawodów narciarskich, zajmuje się szkoleniem instruktorów i zawodników, zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne i materialne dla działalności sportowej członków związku, a zwłaszcza kadr narodowych. Do celów statutowych PZN należy także nadzorowanie powstawania nowych obiektów narciarskich oraz prowadzenie niepublicznych szkół mistrzostwa sportowego i współpraca z placówkami publicznymi. Związek wspiera także rozwój narciarstwa jako sportu masowego, uprawianego rekreacyjnie oraz popularyzuje narciarstwo za pośrednictwem mediów i organizując  imprezy masowe.