organizacje/partie

Wróć do listy

Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”

Wariant nazwy: 
PSL „Wyzwolenie”

Chłopska lewicowa partia polityczna działająca w II Rzeczypospolitej, utworzona w 1915 r.  Od 1919 r. wchodziła w skład lewicy parlamentarnej, współpracowała z Polską Partią Socjalistyczną. Pierwszy prezydent Rzeczypospolitej, Gabriel Narutowicz, został wysunięty na stanowisko głowy państwa przez PSL „Wyzwolenie”. Ugrupowanie poparło przewrót majowy w 1926 r. Początkowo udzielało poparcia sanacji, jednak w 1927 r. przeszło do opozycji. Od 1929 r. partia znajdowała się w Centrolewie. Od 1931 r. razem z PSL „Piast” i Stronnictwem Chłopskim tworzyła Stronnictwo Ludowe. Część przywódców PSL „Wyzwolenie” została skazana w procesie brzeskim w 1932 r.