organizacje/partie

Wróć do listy

Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny

Wariant nazwy: 
Towarzystwo Pomocy Biednym Rodzinom Polaków Uczestniczących w Wojnie oraz Zubożałej przez Wojnę Ludności Polskiej

Organizacja zajmująca się udzielaniem pomocy polskim uchodźcom w Rosji, działająca w Petersburgu w latach 1914–1918. W zakresie działalności Towarzystwa było m.in. udzielanie zapomóg rodzinom żołnierzy powołanych do armii, wspieranie ludności cywilnej, organizowanie przytułków dla dzieci. W 1916 r. pod opieką organizacji znajdowało się ponad 22 tys. uchodźców. W Towarzystwie działali m.in. Aleksandra Leśniewska, Leon Petrażycki, Aleksander Babiański, Maria Koziełł-Poklewska, Romualda Baudouin de Courtenay, Zofia Pogorzelska, Stanisław Trzeciak.