organizacje/partie

Wróć do listy

Pomocnicza Lotnicza Służba Kobiet

Wariant nazwy: 
WAAF – Women’s Auxiliary Air Force

Pomocnicza Lotnicza Służba Kobiet  (PLSK)- polska pomocnicza formacja wojskowa działająca podczas II wojny światowej. PLSK była jedną z formacji utworzonej przez gen. Andersa w 1942 roku Pomocniczej Służby Kobiet (możliwej dzięki ustawie o powszechnym obowiązku obronnym z 9 kwietnia 1938). PLSK powołano jako siły uzupełniające zapotrzebowanie na personel dla Polskich Sił Powietrznych. Na mocy porozumienia z brytyjskim  Ministerstwem Lotnictwa zawartego 23 marca 1943 roku, PLSK stała się częścią brytyjskiej lotniczej służby kobiet Women's Air Force Auxiliary Servis, stąd  jej uczestniczki były określane popularnie mianem Waafki. Wcielenie do brytyjskich służb było poprzedzone szkoleniem pierwszych 36 ochotniczek w Falkirk w Szkocji. Następnie po odbyciu kursu rekruckiego część  ochotniczek zakwalifikowano na kurs oficerski, a resztę na podoficerski. Uczestniczkom przyznawano podwójne stopnie wojskowe: polskie i brytyjskie, obowiązywało je jednak brytyjskie umundurowanie, oznaczone naszywką "POLAND", a od 1944 roku także polskim orzełkiem. W sumie odbyło się dziewięć zaciągów, w których wzięło udział 1399 polskich ochotniczek przybywających z różnych stron, w dużej liczbie z oddziałów Armii Polskiej na Wschodzie, z Polonii francuskiej, z Afryki Wschodniej i wielu innych. Kobiety po odbyciu specjalistycznych kursów pełniły w służbie lotnictwa wszystkie funkcje oprócz walki i pilotowania samolotów bojowych. Zajmowały stanowiska w administracji, zaopatrzeniu, wywiadzie, szkoleniu, służyły też jako, kierowcy, magazynierki, kancelistki, telefonistki, sanitariuszki. Wiele ochotniczek ukończyło polską Lotniczą Szkołę Techniczną  i służyło w specjalnościach technicznych, jako pomocnicy mechaników silnikowych,  pokładowych i elektryków. Uczestniczkom przyznawano podwójne stopnie wojskowe: polskie i brytyjskie, obowiązywało je jednak brytyjskie umundurowanie, oznaczone naszywką "POLAND", a od 1944 roku także polskim orzełkiem. Pierwszą komendantką PLSK została Helena Paszkiewicz, która dosłużyła sie stopnia majora/Squadron Officer. Chociaż trudno o wymierną ocenę wkładu PLSK w działania wojenne z powodu braku ewidentnych wskaźników jak liczba zestrzeleń, czy tonaż zrzuconych bomb, to jednak niewątpliwie służba polskich ochotniczek miała ogromne znaczenie. Przejęły one ogromną część obowiązków w służbie naziemnej, uzupełniając wciąż brakujący personel, a wiele z nich otrzymało odznaczenia za zasługi. W czasie służby zginęły dwie z polskich ochotniczek: Anastazja Kuklińska i Eugenia Zagajewska.

Źródło: www.polishaicraft.pl