organizacje/partie

Wróć do listy

Socjalistyczny Związek Studentów Polskich

Organizacja powstała 27 marca 1973 r. w wyniku połączenia Zrzeszenia Studentów Polskich, Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej. Zawieszona w czasie stanu wojennego i rozwiązana w 1982 r.