organizacje/partie

Wróć do listy

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Wariant nazwy: 
SBP

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SPB) - polska organizacja pozarządowa o charakterze naukowym i zawodowym środowiska bibliotekarskiego, jej początki sięgają 1915 roku, kiedy powstała w Warszawie Komisja Historii Książnic i Wiedzy Bibliotecznej. Na bazie Komisji w 1917 roku zostało utworzone Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (początkowo jako Związek Bibliotekarzy Polskich). Organizacja upowszechniała czytelnictwo na terenie odzyskującego niepodległość kraju i do 1939 roku dbała o profesjonalną rangę zawodu bibliotekarza oraz otwierała placówki biblioteczne. W czasie II wojny światowej organizacja działała w podziemiu, chroniąc zbiory biblioteczne przed zniszczeniem i rozgrabieniem, po wojnie funkcjonowała jako Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, a w 1953 roku przyjęła obecną nazwę. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zrzesza bibliotekarzy, pracowników naukowych zajmujących się bibliotekoznawstwem, pracowników informacji naukowej i osoby związane z bibliotekarstwem. Stowarzyszenie jest członkiem IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). Misją SPB jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości bibliotekarza i kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza. Stowarzyszenie wydaje liczne czasopisma, m.in. Poradnik Bibliotekarza, Przegląd Biblioteczny, Bibliotekarz, materiały dydaktyczne, serie wydawnicze i książki, także w wersji cyfrowej. Digitalizowane są też zasoby archiwalne SPB.

Źródło: www.spb.pl