organizacje/partie

Wróć do listy

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”

Wariant nazwy: 
TG „Sokół” ; Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”

związek gimnastyczny, po raz pierwszy aktywowany po powstaniu styczniowym w 1867 roku we Lwowie. Działalność Towarzystwa kontynuowana była zarówno w czasie pierwszej, jak i drugiej wojny światowej, a w jego szeregi wstępowało i szkoliło się wielu wybitnych żołnierzy i osób działających na rzecz społeczeństwa. TG „Sokół” przyczyniło się do powstania Harcerstwa Polskiego oraz brało udział w powstaniach: m.in. wielkopolskim i śląskich. Organizacja została zdelegalizowana w 1947 na mocy dekretu władz komunistycznych. Towarzystwo mogło wznowić swoją działalność dopiero po roku 1989. Po okresie przemian ustrojowych przywrócone zostało pod nazwą Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”. Organizacja działa na terenie Polski, a także Litwy, Ukrainy i Kanady.