organizacje/partie

Wróć do listy

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Stowarzyszenie naukowe założone w 1886 r. we Lwowie, którego zadaniem była popularyzacja historii literatury polskiej, a w szczególności gromadzenie i upowszechnianie materiałów dotyczących życia i twórczości Adama Mickiewicza w ramach tzw. Biblioteki Mickiewiczowskiej. Założycielami organizacji byli Józef Tretiak i Władysław Bełza.