organizacje/partie

Wróć do listy

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Wariant nazwy: 
TMLiKPW

Pozarządowa organizacja społeczno-kulturalna działająca od 1988 r., z siedzibą główną we Wrocławiu. Stowarzyszenie gromadzi i popularyzuje wiedzę o Lwowie i Kresach, prowadzi działalność wydawniczą oraz akcje mające na celu ochronę miejsc pamięci oraz niesienie pomocy dla Polaków pozostałych na na tych ziemiach.