organizacje/partie

Wróć do listy

Towarzystwo Oświaty Narodowej

Wariant nazwy: 
TON

Tajne stowarzyszenie kulturalno-oświatowe założone w 1899 r. w Warszawie w ramach działalności Ligi Narodowej. Celem organizacji było propagowanie oświaty na wsi, nacjonalizmu i solidaryzmu społecznego, w ramach działalności prowadzono biblioteki, a także kasy pożyczkowe. W 1905 r. przekształcone w Macierz Szkolną Królestwa Polskiego.