organizacje/partie

Wróć do listy

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Wariant nazwy: 
TPD

Organizacja wychowawcza działająca na rzecz dzieci. Powstała w 1949 r. na skutek zjednoczenia Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Prowadzi wiele inicjatyw, m.in. domy dziecka, ogniska szkolne, organizuje kolonie dla dzieci.