organizacje/partie

Wróć do listy

Towarzystwo Szkoły Ludowej

Organizacja oświatowa działająca w latach 1891–1940 na terenie Galicji, a następnie w południowej i wschodniej części II Rzeczypospolitej; inicjatorem utworzenia towarzystwa i jego pierwszym prezesem był Adam Asnyk. Głównym celem było szerzenie oświaty wśród ludu polskiego. Towarzystwo  zakładało i utrzymywało szkoły elementarne i średnie, zawodowe, seminaria nauczycielskie, kursy dokształcające, bursy i ochronki; organizowało domy ludowe, biblioteki, czytelnie i kursy dla analfabetów, wydawało i rozpowszechniało wśród ludu popularną literaturę, organizowało wiejskie koła śpiewacze i teatry amatorskie.