organizacje/partie

Wróć do listy

Towarzystwo Tomasza Zana

Tajna organizacja uczniowska, działająca od połowy XIX w., początkowo na obszarze Wielkopolski, następnie na terenie całego zaboru pruskiego. Zajmowała się zarówno nauczaniem młodzieży polskiej, jak i jej przygotowaniem paramilitarnym, co okazało się szczególnie cenne po wybuchu powstania wielkopolskiego w grudniu 1918 r. W Towarzystwie stosowany był trójstopniowy poziom osiągniętej wiedzy i sprawności: promieniści, filareci i najbardziej doświadczeni – filomaci. Działalność TTZ została przerwana przez wybuch drugiej wojny światowej. W 1945 r. na krótko Towarzystwo zostało reaktywowane w Ostrowie Wielkopolskim i Śremie, po 1946 r. ostatecznie zlikwidowane.