organizacje/partie

Wróć do listy

Unia Polskich Związków Obrończyń Ojczyzny

Kobieca organizacja kombatancka i zarazem polska sekcja międzynarodowej Federation Interalliée des Anciens Combattants. Do Unii należało wiele kobiecych stowarzyszeń, m.in. Koło Polek, Organizacja Przysposobienia Wojskowego, Związek Harcerek czy Liga Kobiet Pogotowia Wojennego. Działały tu m.in. Aleksandra Piłsudska, Barbara Bobrowska.