organizacje/partie

Wróć do listy

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

Wariant nazwy: 
niepokalanki

Żeńskie zgromadzenie zakonne, założone w 1859 r. w Rzymie przez Józefę Karską, której dzieło od 1860 r. kontynuowała bł. Marcelina Darowska. Zatwierdzone w 1874 r. przez papieża Piusa IX. Głównymi celami zgromadzenia są: prowadzenie szkół, ochronek, misje, szerzenie kultu Niepokalanego Poczęcia NMP. W Polsce niepokalanki obecne były od 1863 r. (Jazłowiec w Galicji), od 1933 r. dom główny znajduje się w Szymanowie k. Warszawy.


Publikacje