organizacje/partie

Wróć do listy

Zjednoczenie

Radykalno-demokratyczna organizacja studencka, powstała w Krakowie w 1895 r. Wśród członków wielu reprezentowało poglądy socjalistyczne. Do Zjednoczenia należeli m.in.: Barbara Bobrowska, Zygmunt Klemensiewicz, Bronisław Koszutski, Zygmunt Żuławski. Na skutek represji organizacja po 1898 r. nie działała tak prężnie jak wcześniej. Najaktywniejsze w tym okresie były koła: filozoficzne, literackie i ekonomiczne. Członkowie Zjednoczenia brali udział w zjeździe młodzieży polskiej w Genewie, przeznaczyli część składek na sprowadzenie prochów Juliusza Słowackiego do Krakowa, występowali z akcjami protestacyjnymi, np. w 1899 r. przeciwko usunięciu prof. Jana Badouina de Courtenay z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1901 r. członkowie, znów wskutek policyjnego nadzoru, zawiesili działalność, którą następnie kontynuowali w organizacji Ruch.