organizacje/partie

Wróć do listy

Zjednoczone Stronnictwo Ludowe

Wariant nazwy: 
ZSL

Polska partia polityczna z czasów rządu PRL, powstała 27 listopada 1949 r. z połączenia „lubelskiego” Stronnictwa Ludowego i części „mikołajczykowskiego” Polskiego Stronnictwa Ludowego. Była partią satelicką wobec Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Zajmowała się zasadniczo sprawami kolektywizacji wsi oraz przemysłu wiejskiego. Do czasu wydarzeń Października 1956 członkowie partii realizowali politykę ściśle związaną z planami ZSRR wobec rozwoju gospodarki w Polsce. Później do ZSL dołączyło wielu członków związanych z ruchami ludowymi, tworząc m.in. poboczny Związek Młodzieży Wiejskiej. Ponieważ klub cieszył się częściową niezależnością od PZPR, w latach 70. jego politycy wprowadzili m.in. powszechne ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe dla rolników. Od lat 80. członkowie klubu zaczęli upominać się o inne prawa ekonomiczne i socjalne mieszkańców wsi, po czym ubiegali się o ratyfikowanie prawa do nienaruszalności gospodarstw rolnych. W sierpniu 1989 r. członkowie ZSL brali udział w obradach Okrągłego Stołu, następnie weszli w skład rządu Tadeusza Mazowieckiego, powołanego 12 września 1989 r. W dniach 26 i 17 listopada 1989 r. zgromadzenie rozwiązano i przekształcono (jako połączenie Polskiego Stronnictwa Ludowego „Odrodzenie” z Polskim Stronnictwem Ludowym „wilanowskim) w jednolite Polskie Stronnictwo Ludowe.


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW