organizacje/partie

Wróć do listy

Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska

Największa organizacja akademicka w Polsce okresu międzywojennego o orientacji skrajnie narodowej. Powstał w 1922 roku, kiedy w trakcie zjazdu Narodowego Zjazdu Młodzieży Akademickiej ujednolicono strukturę organizacji. Prezesem (honorowym) został Roman Dmowski. Na przełomie 1945 i 1946 roku została zlikwidowana przez władze państwowe.