organizacje/partie

Wróć do listy

Związek Młodzieży Polskiej

Wariant nazwy: 
ZMP

Organizacja młodzieżowa, działająca od 1948 r. w wyniku połączenia m.in. Związku Młodzieży Demokratycznej, Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”, Związku Walki Młodych. Związek był podporządkowany PZPR (na początku PPR). Członkowie i członkinie ZMP brali udział w pracach na rzecz realizacji planu sześcioletniego, w kolektywizacji wsi, a jednocześnie z ramienia organizacji odbywały się kontrole programów nauczania i samych nauczycieli w szkołach średnich oraz na uniwersytetach. Związek prowadził własne czasopisma: „Pokolenie”, „Sztandar Młodych”, „Nowa Wieś”, „Po Prostu”, „Świat Młodych” oraz „Dookoła Świata”. W 1955 r. liczył ok. 2 mln członków i członkiń. Został rozwiązany w styczniu 1957 r.


Publikacje