publikacje

Wróć do listy

b.t. [Pamiętniki i wspomnienia]

Jest to bardzo obszerny opis działalności Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. Jego powstanie autorka wywodzi od masowej kobiecej akcji wyborczej do Ciał Ustawodawczych, prowadzonej na terenie całego kraju na przełomie 1927 i 1928 roku. Akcja ta zorganizowana była w ramach Demokratycznego Komitetu Wyborczego Kobiet, który powstał podczas konferencji Ligi Kobiet Polskich we Lwowie, zwołanej na 8 XII 1927 r.  Głównym celem Komitetu było uzyskanie dla idei Marszałka Piłsudskiego większości w zbliżających się wyborach do sejmu i senatu, a także zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym (zachęcanie do udziału w wyborach). Sformułowane zostały postulaty dla przyszłego sejmu, jak: stworzenie silnego rządu i wojska, ułożenie stosunków sąsiedzkich, ustalenie granic polskich w myśl zasad Wilsona, a także równouprawnienie obywateli pod każdym względem, reforma agrarna, upaństwowienie kopalni i wielkich fabryk. W trakcie pracy Komitetu pojawiły się głosy, żeby tę wyzwoloną energię kobiet przekształcić w stałą pracę dla kraju. Już po wyborach, dnia 25 III 1928 r. odbył się Zjazd Likwidacyjny Demokratycznego Komitetu Wyborczego Kobiet, który był jednocześnie zjazdem organizacyjnym Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet.

Tekst opisuje tworzenie struktur ZPOK, wydziałów, wybory władz naczelnych Związku, jak i jego jednostek terenowych, program organizacji, problemy, jakimi się zajmowały się poszczególne sekcje. Bardzo szczegółowo opisane są poszczególne etapy działalności Związku na tle wydarzeń politycznych w kraju, dowiadujemy się także, jak funkcjonowały poszczególne jednostki terenowe oraz jaki miały zakres działania i osiągnięcia. Sporo miejsca autorka poświęca Walnym Zjazdom ZPOK.

Spis rozdziałów:

I              - Demokratyczny Komitet Wyborczy Kobiet i jego praca w 1928 r.

II             - Założenie Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet

III            - Rozwój związku i pierwsza jego praca

IV           - Praca w ogniwach prowincjonalnych

V             - Zarząd Główny w Warszawie

VI           - Niepokoje w kraju. Ataki opozycji na Obóz Marszałka Piłsudskiego

VII          - Rozwój prac i rosnące wpływy oraz znaczenie Związku

VIII         - Samokrytyka niedomagań Związku

IX            - Sprawozdania wydziałów

X             - I Walny Zjazd ZPOK

XI            - Prace po I Walnym Zjeździe ZPOK; Powołanie sekcji emigracyjnej przy Wydziale Spraw Zagranicznych

XII          - Wrzenie w kraju. Walka opozycji z Marszałkiem Piłsudskim

XIII         - Wybory do Izb ustawodawczych z 1930 r.

XIV         - Po wyborach do Izb Ustawodawczych

 

Rok 1931 i 1932

I              - Prace polityczne Związku i walka z przeciwnikami

II             - Działalność wydziałów

III            - Trudności zewnętrzne i wewnętrzne i mnożące się stąd rozterki w Związku

IV           - Wzrost spoistości wewnętrznej Związku

V             - Prace poselskie posłanek i ich stosunek do ZPOK

VI           - Stosunek ZPOK do BBWR

VII          - Śmierć Michaliny Mościckiej

VIII         - Udział ZPOK w pracach politycznych i gospodarczych państwa

IX            - Praca nad wewnętrzną strukturą Związku

X             - Walny Zjazd Delegatek ZPOK z dn. 29 X-2 XI 1933 r.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
s.l.
Opis fizyczny: 
mps. 449 k. luź.; ; 30 cm
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
tak
Data powstania: 
2026
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
98/71/III-6
Tytuł kolekcji: 
Akta Jędrzeja i Zofii Moraczewskich
Uwagi: 
Brakuje strony tytułowej, stąd nie wiadomo, jaki jest tytuł tego tekstu i kto go napisał. Wiadomo jednak, że autorka pochodzi z bliskiego otoczenia Zofii Moraczewskiej i Natalii Stein - w tekście są informacje, że autorka jest z nimi zaprzyjaźniona.
Słowo kluczowe 1: 
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia