publikacje

Wróć do listy

Konkurs na wspomnienia działaczy partyjnych 40-lecia PRL

Autorka opisuje swoje dzieciństwo na Ukrainie. Ojciec pracował jako pszczelarz w majątku hrabiego Kieniewicza. Pamięta dzień, kiedy nadeszła odezwa Lenina ogłaszająca Rewolucję Październikową. Wspomina lata okupacji hitlerowskiej. Już wtedy swe losy związała z PPR, walczyła w partyzantce (głównie w Warszawie i okolicach). Dosyć obszernie pisze o powstaniu PPR, a także Batalionów Chłopskich i Gwardii Ludowej oraz o działalności tych organizacji podczas wojny. Jest tu też mowa o tworzeniu Rad Narodowych, o PKWN i Manifeście Lipcowym. Po wyzwoleniu zamieszkała wraz z mężem w Braniewie i pracowała przy reformie rolnej. Wspomina o „grupach, spod znaku rządu londyńskiego”, które przeszkadzały we wprowadzaniu władzy ludowej. Potem pracowała kolejno w Olsztynie, Strzelinie, Ziębicach (pow. Ząbkowice Śl.), Kielcach, pełniąc różne funkcje w PZPR i w Lidze Kobiet, a także w TPD i TPPR. Autorka dosyć szczegółowo opisuje swoje dokonania i niektóre wydarzenia z życia wymienionych organizacji, aczkolwiek jej wspomnienia są raczej chaotyczne.

Do wspomnień autorka dołączyła listę pełnionych funkcji oraz dokumentację zdjęciową ze swej działalności w TPPR i LK.

 

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Kielce
Opis fizyczny: 
mps., 26 k. luź.; fot.; 29,5 cm
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
tak
Data powstania: 
1984
Stan zachowania: 
dobrt
Sygnatura: 
1580/135
Tytuł kolekcji: 
Zbiór wspomnień na konkurs CRZZ związany z pracą w 40-leciu PRL (1982-84)
Uwagi: 
W ramach obchodów 40-lecia PRL, Rada Krajowa Związku Zawodowego Pracowników PZPR, wspólnie z Referatem ds. Działaczy Ruchu Robotniczego KC PZPR i Instytutem Ruchu Robotniczego ANS, organizowała wśród pracowników partii oraz emerytów i rencistów (byłych pracowników PZPR) konkurs na wspomnienia związane z ich pracą w 40-leciu ludowej ojczyzny.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Konkurs: 
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia