publikacje

Wróć do listy

Relacja Marii Haliny Zapaśnikówny z zajść studenckich na USB w Wilnie w listopadzie 1931 r.

Relacja dotyczy wydarzeń z początku listopada 1931 r.; związana jest z sytuacją, jaka miała miejsce na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W owym czasie, wśród społeczności studenckiej, istniał wyraźny podział na „studentów Żydów” oraz „studentów chrześcijan”. Doprowadziło to do zamieszek na terenie Uniwersytetu oraz do zajść o charakterze antysemickim. 

publikacje

Wróć do listy

Relacja Morii Wotowelskiej z zajść studenckich na USB w Wilnie w listopadzie 1931 r.

Relacja obejmuje wydarzenia mające miejsce 10 listopada 1931 r.; wypowiedź Wotowelskiej dotyczy trudności, z jakimi mierzyła się kadra na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Wówczas, wśród społeczności studenckiej, istniał wyraźny podział na „studentów chrześcijan” i „studentów Żydów”. Doprowadziło to do zamieszek i zajść o charakterze antysemickim. 

publikacje

Wróć do listy

Relacja Sary Poletackiej z zajść studenckich na USB w Wilnie w listopadzie 1931 r.

Poniższy rekord stanowi relację świadkini zajść antysemickich, jakie miały miejsce na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w 1931 r.; w owym czasie, wśród studentów istniał wyraźny podział na „studentów Żydów” i „studentów chrześcijan”. „Młodzież chrześcijańska” oczekiwała od kadry zmiany reguł dotyczących przydziałów preparatów prosektoryjnych. Domagała się, że będzie przebiegał on według kryterium wyznania  W celu wymuszenia zmiany kryterium podziału organizowane były manifestacje i demonstracje, w wyniku których dochodziło do „zamieszek” i „zajść” o charakterze antysemickim.

publikacje

Wróć do listy

Relacja Janiny Marcinowskiej z zajść studenckich na USB w Wilnie w listopadzie 1931 r.

Relacja obejmuje wydarzenia z początku listopada 1931 r., jakie miały miejsce na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w 1931 r. W owym czasie wśród studentów i studentek istniał wyraźny podział na „studentów-Żydów” i „studentów-chrześcijan”. Sytuacja ta doprowadziła do zamieszek na terenie Uniwersytetu i poza nim. 

publikacje

Wróć do listy

Relacja Katarzyny Iwanterówny z zajść studenckich na USB w Wilnie w listopadzie 1931 r.

Relacja obejmuje wydarzenia z początku listopada 1931 r., na terenie Uniwersytetu Stefana Batorego i poza nim miały wówczas miejsce zajścia antysemickie oraz zamieszki wywołane podziałami panującymi na Uniwersytecie. Relacja autorki ma na celu potwierdzenie wydarzeń, które zrelacjonowane zostały przez Tatjanę Prużanównę. Wspomnienie różni się jednak od relacji jej koleżanki. 

publikacje

Wróć do listy

Relacja Noemi Damje z zajść studenckich na USB w Wilnie w listopadzie 1931 r.

Relacja obejmuje wydarzenia z początku listopada 1931 r., wypowiedź autorki ma na celu potwierdzenie wydarzeń relacjonowanych przez jej koleżankę – Tatjanę Prużanównę. Opis odnosi się „incydentu”, jaki miał miejsce 13 listopada 1931 r..

publikacje

Wróć do listy

Relacja Tatiany Prużanówny z zajść studenckich na USB w Wilnie w listopadzie 1931 r.

Relacja stanowi opis zajść z początku listopada 1931 r.; w tym czasie na Uniwersytecie Stefana Batorego miały miejsce zamieszki oraz demonstracje o charakterze antysemickim. Przyczyną zajść stało się żądanie, które „młodzież chrześcijańska" przedstawiła kierownikowi Zakładu Anatomii Opisowej, profesorowi Michałowi Reicherowi. Oczekiwała ona, iż podział preparatów prosektoryjnych przebiegał będzie zgodnie z podziałem według kryterium wyznania. Wynikało to z wyraźnego podziału wśród społeczności studenckiej na „studentów Żydów” oraz „studentów chrześcijan”.

publikacje

Wróć do listy

Relacja Romany Narkiewicz-Jodko z zajść studenckich na USB w Wilnie w listopadzie 1931 r.

Relacja obejmuje wydarzenia z początku listopada 1931 r.; kontekstem opisywanych zdarzeń jest sytuacja, która miała miejsce na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Wówczas, w czasie wyraźnego podziału, jaki zapanował wśród społeczności studenckiej, na uczelni doszło do zamieszek i zajść o charakterze antysemickim. „Studenci chrześcijanie” żądali od kadry zmiany zasad przydziału preparatów prosektoryjnych.

publikacje

Wróć do listy

Relacja Jadwigi Żukowskiej z zajść studenckich na USB w Wilnie w listopadzie 1931 r.

Relacja obejmuje wydarzenia z początku listopada 1931 r.; kontekstem są zajścia antysemickie, jakie miały miejsce na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie i zamieszki studenckie, które z terenu Uniwersytetu przeniosły się na ulice miast. Wypowiedź Jadwigi Żukowskiej ma na celu potwierdzenie relacji koleżanki ze studiów – Wandy Kuczyńskiej. 

publikacje

Wróć do listy

Relacja Wandy Kuczyńskiej z zajść studenckich na USB w Wilnie w listopadzie 1931 r.

Relacja obejmuje wydarzenia z początku listopada 1931 r.; opis dotyczy wspomnień świadkini zajść antysemickich, jakie miały miejsce na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W owym czasie, wśród społeczności studenckiej, istniał wyraźny podział na „studentów Żydów” oraz „studentów chrześcijan”. Podział ów przyczynił się do licznych zajść i zamieszek o charakterze antysemickim, które z terenu uczelni przeniosły się na ulicę miasta. 

Strony