organizacje/partie

Wróć do listy

Klub Inteligencji Katolickiej

Wariant nazwy: 
KIK

Stowarzyszenie zrzeszające przedstawicieli katolickiej inteligencji, powstałe w 1956 r. w Warszawie. Podstawy funkcjonowania organizacji opierają się na idei ekumenii i obrony praw człowieka. Członkowie i członkinie KIK-u wspierali m.in. działaczy Solidarności w latach 80.


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW