organizacje/partie

Wróć do listy

Liga Kobiet NKN

Wariant nazwy: 
Liga Kobiet Galicji i Śląska

Liga Kobiet Galicji i Śląska (do 1916 r. Liga Kobiet przy Naczelnym Komitecie Narodowym, od marca 1918 r. używano także nazwy Komitet Obywatelski Polek) – organizacja kobieca działająca w latach 1915–1918 na terenie zaboru austriackiego. Głównym celem organizacji miało być współdziałanie i czynna pomoc kobiet polskich w walce o niepodległość Polski poprzez zbiórkę środków na rzecz Legionów, agitację, opiekę nad żołnierzami i ich rodzinami.