publikacje

Wróć do listy

Pamiętnik N.Z. Ligi Kobiet Galicji i Śląska. Od 1/8 1914 do 1/11 1918 r

Notatki i materiały do pamiętnika opracowane przez Zofię Moraczewską jesienią 1939 i zimą 1949 w Sulejówku pod Warszawą.

Pamiętnik jest zapisem dziejów Ligi Kobiet Galicji i Śląska i nie obejmuje dziejów Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego, działającego w Królestwie Polskim. Opracowany został przez Zofię Moraczewską wieloletnią przewodniczącą Ligi na podstawie materiałów źródłowych zgromadzonych w Archiwum Ligi Kobiet NKN Galicji i Śląska, takich jak: protokoły z zebrań Naczelnego Zarządu Ligi, protokoły z zebrań Wydziału Wykonawczego Zarządu, protokoły ze Zjazdów Ligi Kobiet, korespondencja z Sekretariatu, odezwy, ulotki, depesze, enuncjacje, sprawozdania kół Ligi przesyłane Naczelnemu Zarządowi, zbiory archiwalne Zarządów kół.

Zofia Moraczewska opisuje genezę powstania Ligi Kobiet Galicji i Śląska jako organizacji skupiającej samorzutnie tworzone w całym zaborze austriackim ugrupowania  kobiece, którym przyświecała idea odrodzenia Państwa Polskiego, rzucona przez Wodza Legionów – Józefa Piłsudskiego. W czerwcu 1915 odbył się I Walny Zjazd Ligi Kobiet, który podporządkował Ligę Naczelnemu Komitetowi Narodowemu i uchwalił jej regulamin oraz oficjalną nazwę – Liga Kobiet NKN.  Opis działalności Ligi podzielony jest na cztery okresy:

I okres: Od jej utworzenia do Zjazdu delegatek kół z 12.06.1916 r.

II okres: Od II Zjazdu do Nadzwyczajnego Zjazdu delegatek kół z 1-2.02.1917 r.

III okres: Od Nadzwyczajnego Zjazdu do posiedzenia Komisji Likwidacyjnej z 1-2.02.1918 r.

IV okres : Od zebrania Komisji Likwidacyjnej do Zjazdu Zjednoczonych Lig Kobiet Królestwa, Galicji i Śląska w Warszawie w dn. 29-31. 12 1918 r.

Pamiętnik opisuje zakres działalności Ligi, szereg  faktów związanych z organizacją na tle ważnych ogólnokrajowych wydarzeń politycznych w czasie I wojny światowej, a także ścieranie się różnych poglądów i pęknięcia w łonie Ligi, ataki duchowieństwa, formalne rozwiązanie Ligi i dalsze prace w Towarzystwie Pracy Narodowej Kobiet Polskich oraz w Komitecie Obywatelskim Polek, a następnie reaktywowanie Ligi po odzyskaniu  niepodległości.

Na końcu Pamiętnika znajduje się indeks osób.

Autor/Autorka: 
Inny tytuł: 
Liga Kobiet z epoki Legionów Polskich i P.O.W. Józefa Piłsudskiego walczących o odrodzenie niepodległego Państwa Polskiego
Organizacja/Partia: 
Miejsce powstania: 
Sulejówek
Opis fizyczny: 
mps.,183 k.; 30 cm
Postać: 
kartki w okładkach
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
tak
Data powstania: 
Od 1939 do 1949
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
98/71/III-5
Tytuł kolekcji: 
Akta Jędrzeja i Zofii Moraczewskich
Słowo kluczowe 1: 
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
inne