organizacje/partie

Wróć do listy

Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki

Stowarzyszenie założone 18 czerwca 1926 r. Jego pierwszym prezesem był ks. dr Ludwik Zalewski. Celem Towarzystwa było szerzenie i popularyzacja książki oraz prowadzenia działalności badawczo-naukowej i wydawniczej.


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW