organizacje/partie

Wróć do listy

Wojskowa Służba Kobiet

Wariant nazwy: 
WSK

Wojskowa Służba Kobiet jako służba Armii Krajowej wchodziła w skład I Oddziału (Organizacyjnego) Komendy Głównej Armii Krajowej. Główne zadania I Oddziału to planowanie i organizacja działań, kwestie personalne oraz utrzymanie łączności w ścisłej konspiracji z obozami jenieckimi oraz skupiskami Polaków na terenie Rzeczy, którzy zostali wywiezieni na roboty przymusowe.

 


Publikacje

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW