publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia pedagoga z pracy w latach 1946 do dziś

Stefania Stipal we wspomnieniach opisała swoją aktywność zawodową i pracę w harcerstwie, koncentrując się przede wszystkim na latach powojennych spędzonych w Sopocie, gdzie osiadła na stałe w 1946 r. Krótkie wzmianki dotyczą jednak również okresu wojennego, przedwojennego oraz rocznego pobytu w Przemyślu przed przeprowadzką na Wybrzeże. Autorka opisała ścieżkę swojego rozwoju zawodowego jako pedagożki: miejsca pracy, pełnione funkcje i stanowiska oraz liczne działania poświęcone harcerstwu (inicjatywy i działalność na rzecz rozwoju ruchu – kursy, szkolenia itp.). Przed wojną uczyła matematyki i fizyki w Stanisławowie i we Lwowie, gdzie była Komendantką Lwowskiej Chorągwi Harcerek. Podczas okupacji organizowała tajne nauczanie we Lwowie. Po przybyciu do Przemyśla w 1945 r. pracowała jako dyrektorka I Żeńskiego Gimnazjum i Liceum. Po przeprowadzce do Sopotu wykładała fizykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku oraz liceach, pracowała też w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Kadr; jednocześnie angażowała się w działalność w harcerstwie. W tym okresie była kilkakrotnie przesłuchiwana przez Urząd Bezpieczeństwa. W 1953 r. została zwolniona z pracy w WSP za publiczną deklarację wiary. Została wtedy nauczycielką fizyki w liceum w Gdańsku-Oliwie. Stipal wspomniała też swoich współpracowników, m.in. osoby działające w harcerstwie, AK czy tajnych kompletach.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
Sopot
Opis fizyczny: 
k. 144–151 ; 30.
Postać: 
inne
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Dostępność: 
Zbiór niezinwentaryzowany, katalog rękopisów akcesyjnych. Możliwość otrzymania oryginału do wglądu w celach badawczych po złożeniu pisma rekomendującego z uczelni/projektu badawczego etc.
Data powstania: 
1988
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
Akc. 100/91
Uwagi: 
Maszynopis o charakterze czystopisu, nieliczne poprawki i dopiski w przestrzeni międzywersowej (długopis, niebieski tusz). Paginacja autorki częściowo przekreślona, naniesiona foliacja archiwum (ołówek, prawy górny róg). Zapis dwustronny. Dołączona kartka z nazwiskiem i danymi adresowymi autorki oraz kilkoma informacjami dotyczącymi lat pracy (rękopis, długopis – niebieski tusz). Luźne kartki spięte spinaczem. Praca konkursowa nadesłana na ogólnopolski konkurs ogłoszony przez Duszpasterstwo Nauczycieli w Gdańsku w 1988 r., konkurs pod patronatem bp. Tadeusza Gocławskiego: 1. Pamiętnik lub wspomnienie nauczycieli uczących w latach 1945–1956. 2. Wypowiedź pt. „Kim właściwie jestem jako nauczyciel?”.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
kobiety w harcerstwie, kształcenie dzieci i młodzieży, ruchy społeczne i wychowawcze, tajne nauczanie, działalność podziemna, Polacy we Lwowie, upolitycznienie harcerstwa po 1945 r.
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1939 do 1988
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia