publikacje

Wróć do listy

b.t. [Długo zastanawiałam się…]

Autorka opisuje swoje życie w Polsce Ludowej, od której była starsza równo 10 lat. Urodziła się kilka lat przed wojną, w Warszawie, gdzie ojciec pracował dorywczo na budowach, a potem trudnił się handlem obwoźnym. Rodzice pochodzili ze wsi, byli biedni, z trudem utrzymywali dwoje dzieci (córki).  Okupację rodzina spędziła we wsi Boiska Stare na Lubelszczyźnie, w domu dziadków. Po wojnie nie było do czego wracać, bo mieszkanie spłonęło. Ojciec objął poukraińskie gospodarstwo na wschodnich krańcach Lubelszczyzny – w Żużelu, gm. Bełz, pow. Hrubieszów. Tu również w ich domu była bieda. To skłoniło kilkunastoletnią dziewczynę do przyjęcia ideologii marksistowskiej i wstąpienia do ZMP. W 1951 r. ukończyła gimnazjum w Bełzie, zdobywając równocześnie kwalifikacje nauczycielskie. Naukę kontynuowała w Zamościu w tzw. pedagogizujących klasach maturalnych. Z tekstu dowiadujemy się, że ojciec był członkiem PZPR od jej początku, ale pozostał człowiekiem wierzącym i raczej krytycznym wobec niektórych zjawisk w łonie partii. Ze względu na panującą podejrzliwość, musiał zataić niektóre fakty ze swego życiorysu. Jako jeden z pierwszych zapisał się do spółdzielni produkcyjnej, chociaż nie wierzył, że wszyscy będą chcieli uczciwie pracować dla wspólnego dobra.

Gdy w 1951 r. nastąpiła wymiana ziem z ZSRR, rodzina musiała opuścić gospodarstwo, ponieważ Bełz znalazł się poza granicami Polski. Przenieśli się w Olsztyńskie, ale tam nie było już atrakcyjnych gospodarstw. Im przypadło gospodarstwo w malutkiej wiosce Bartołty Małe, gdzie ziemia była piaszczysta, nieurodzajna, a do tego bardzo zapuszczona. Wieś liczyła zaledwie 8 chałup i poza nimi była to wyłącznie zniemczona ludność warmińska. Pomimo początkowej nieufności, stosunki z sąsiadami układały się jednak bardzo dobrze, chociaż z czasem wszyscy sąsiedzi przesiedlili się do Niemiec Zachodnich. Autorka opisuje ogrom pracy, jaki należało włożyć, żeby uzyskać jakiekolwiek plony. Do tego dochodziły problemy z urzędnikami, naliczającymi podatki od nieużytków rolnych, a także wadliwie przeprowadzona melioracja, która spowodowała zalewanie ich pastwisk. Autorka narzeka na nieudolność, lenistwo i kombinatorstwo, które wówczas panowały, a tłumaczone były siłami wyższymi. W końcu ojciec podupadł na zdrowiu i zaczął starać się o rentę, niestety bezskutecznie. Ostatecznie w 1973 r. utracił większość ziemi, bo nie był w stanie jej uprawiać i podupadła.  Rodzice przenieśli się wtedy do Bartoszyc, po drugiej stronie Olsztyna, gdzie jeszcze w latach 50-tych zamieszkała p. Irena. Znalazła pracę w szkole w pobliskim Gietrzwałdzie, wśród autochtonów. Autorka wspomina o trudnościach w porozumiewaniu się. Podobnie jak w Bartołtach, ludność tutejsza mówiła głównie po niemiecku. Jedynie starsi znali jeszcze gwarę warmińską. Jednak dzieci szybko uczyły się polskiego, co dawało jej dużo satysfakcji z pracy nauczycielskiej.

Teresa Bratek od lat młodzieńczych była zagorzałą marksistką. Do PZPR wstąpiła w 1954 r. Opisuje tu swoją pracę w strukturach partii i ZMP, relacjonując równocześnie swe 30-letnie doświadczenie w zawodzie nauczycielskim. Pracowała najpierw w szkołach podstawowych, a po ukończeniu w 1957 r. zaocznych studiów polonistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, zatrudnia się kolejno w Zasadniczej Szkole Odzieżowej i Zespole Szkół Budowlanych. Na Emeryturę przeszła w 1981 r., mając niespełna 50 lat. Nie założyła rodziny.

Autorka pisze o rozczarowaniu partią, głównie tym, że tak mało w niej ludzi ideowych, o swej depresji, o tym jak postanowiła nie pełnić już żadnych funkcji w partii, ale nadal w niej pozostać jako zwykły członek. Krytykuje przy tym karierowiczostwo, niegospodarność, brak organizacji, niewypełnianie swoich obowiązków przez członków partii. Uważa, że należy oczyścić szeregi partii z takich osób.

Na koniec pisze o swej twórczości, o tematyce swych prac. Ubolewa jednak nad niechęcią redakcji do publikowania jej wierszy.

Autor/Autorka: 
Miejsce powstania: 
s.l.
Opis fizyczny: 
rps., 25 k.zeszyt.; ; 21 cm
Postać: 
zeszyt
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
tak
Data powstania: 
1984
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
1580/63
Tytuł kolekcji: 
Zbiór wspomnień na konkurs CRZZ związany z pracą w 40-leciu PRL (1982-84)
Uwagi: 
W ramach obchodów 40-lecia PRL, Rada Krajowa Związku Zawodowego Pracowników PZPR, wspólnie z Referatem ds. Działaczy Ruchu Robotniczego KC PZPR i Instytutem Ruchu Robotniczego ANS, organizowała wśród pracowników partii oraz emerytów i rencistów (byłych pracowników PZPR) konkurs na wspomnienia związane z ich pracą w 40-leciu ludowej ojczyzny.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Konkurs: 
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia