publikacje

Wróć do listy

Udział w pracy narodowej i społecznej Kazimiery Grunterówny, członkini Zw. Pracy Obywatelskiej Kobiet w Kielcach

Kazimiera Grunterówna przedstawiła swoją działalność społeczną. Przed I wojną światową należała do Kieleckiego Oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej, a także do Czytelni Naukowej (później Biblioteka Publiczna), założonej przez doktora Jana Daszewskiego. Działała również w ramach Kursów dla Analfabetów Dorosłych, gdzie była prowadzona praca uświadamiania narodowego z kierunkiem dążenia do niepodległości. Była członkinią Ligi Kobiet od jej powstania w sierpniu 1914 r. do likwidacji w listopadzie 1921 r. – początkowo w Komisji Rewizyjnej, a od 1916 r. do końca pełniła funkcję wiceprzewodniczącej. Należała do Wydziału Opieki nad Legionistami niezaprzysiężonymi przez cały czas jego istnienia. Od założenia Związku Strzeleckiego (do czasu pisania życiorysu) była jego członkinią, początkowo w zarządzie ogólnym, a po utworzeniu oddziału żeńskiego została jego przewodniczącą aż do 1926 r. W Związku Legionistów była od 1918 r. Podczas okupacji austriackiej należała do Opieki nad dziećmi szkół miejskich. Celem tej organizacji było wyszukiwanie i kontrolowanie dzieci biednych, dożywianie ich i ubieranie. Była członkinią zarządu Białego Krzyża, z którego wypisała się w 1921 r. wraz z innymi członkiniami Ligi Kobiet. W 1920 r. należała do ścisłego komitetu wykonawczego Komitetu Obrony Państwa. Działała w Kieleckim Komitecie Walki o Górny Śląsk. Podczas inwazji bolszewickiej, wraz z innymi członkiniami Związku Strzeleckiego, pełniła nocne dyżury w szpitalu chorób zakaźnych. W okręgowym szpitalu Czerwonego Krzyża spędzała czas z chorymi: rozmawiała, czytała, dostarczała pisma i książki. W latach 1917–1924 była w zarządzie Stowarzyszenia Urzędników Sądowych, a w latach 1918–1927 w zarządzie ich Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej. Została odznaczona Krzyżem Walecznych i Krzyżem Legionowym.

Autor/Autorka: 
Organizacja/Partia: 
Miejsce powstania: 
Kielce
Opis fizyczny: 
2 k., fot.; 22 cm.
Postać: 
oprawa zeszytowa
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
1929
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
57/II/177
Tytuł kolekcji: 
Liga Kobiet Polskich
Uwagi: 
Tekst pisany dwustronnie, dołączona fotografia autorki.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
działalność społeczna, przynależność do organizacji pomocowych, działalność konspiracyjna
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1914 do 1927
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
biografia/życiorys