publikacje

Wróć do listy

Udział w pracy narodowej i społecznej St. Działakówny

Stefania Działakówna organizowała niewielkie komplety kobiet starszych – uczyła je czytać i pisać, urządzała pogadanki z historii Polski. W 1914 r. zapisała się do Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego (LKPW) w Kielcach, gdzie pracowała do likwidacji koła kieleckiego w 1921 r. Udzielała się w sekcjach: dochodowej, agitacyjnej, intendentury i in. Należała do Centralnego Komitetu Narodowego (CKN) od początku – była pełnomocniczką głównego skarbnika. Następnie wstąpiła do Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), gdzie zbierała składki i zajmowała się biblioteką. Od maja 1917 r. prowadziła sekretariat okręgu LKPW aż do likwidacji, a od lutego była jednocześnie sekretarką koła kieleckiego. W latach 1919–1920 była bibliotekarką przy szpitalu Czerwonego Krzyża w Kielcach, a w 1919 r. prowadziła kursy dla analfabetów w ramach Uniwersytetu Żołnierskiego Baonu Wartowniczego. W 1920 r. brała udział w pracach Komitetu Obrony Kraju, była także członkinią Komitetu Górnośląskiego, a jednocześnie jako członkini Ligi pracowała w Białym i Czerwonym Krzyżu. Była członkinią „Strzelca” w Kielcach od chwili jego powstania, a przez pewien czas zajmowała miejsce w zarządzie tej organizacji jako skarbniczka. Z ramienia tej organizacji pracowała w 1920 r. w szpitalu chorób epidemicznych. W trakcie pisania życiorysu nadal należała do „Strzelca”, ale uczestniczyła już tylko w jego ważniejszych pracach.

Autor/Autorka: 
Organizacja/Partia: 
Miejsce powstania: 
Kielce
Opis fizyczny: 
2 k., fot. ; 21 cm.
Postać: 
oprawa zeszytowa
Technika zapisu: 
rękopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
dostępny do celów badawczych
Data powstania: 
1929
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
57/II/177
Tytuł kolekcji: 
Liga Kobiet Polskich
Uwagi: 
Tekst pisany czarnym piórem, dołączona fotografia autorki.
Słowo kluczowe 1: 
Słowo kluczowe 2: 
Słowo kluczowe 3: 
Główne tematy: 
edukacja kobiet starszych, działalność Polskiej Organizacji Wojskowej, działalność konspiracyjna, praca w organizacjach wojskowych, praca w organizacjach pomocowych
Nazwa geograficzna - słowo kluczowe: 
Zakres chronologiczny: 
Od 1914 do 1920
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
inne