publikacje

Wróć do listy

Wspomnienie Marianny Bąkowskiej dotyczące pracy w PPR i PZPR

Marianna Bąkowska opisuje swą pracę w strukturach PPR, a później PZPR od pierwszych miesięcy po wyzwoleniu aż do połowy lat siedemdziesiątych. Wojnę przeżyła pracując przymusowo w Niemczech.  Po wyzwoleniu wróciła do Włocławka, gdzie jesienią 1945 r. wstąpiła do PPR. Autorka opisuje kolejne etapy swojej pracy zawodowej i partyjnej. Dowiadujemy się, że pracowała m.in. w cenzurze, w dziale kadr, w propagandzie partyjnej, prowadziła także szkolenia partyjne, zajmowała się sprawami kultury i oświaty. Pełniła kierownicze funkcje w komitetach partyjnych szczebla miejskiego i powiatowego. Z powodu swojej pracy lub pracy męża zmieniała wielokrotnie miejsce zamieszkania (oprócz rodzinnego Włocławka  były to Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Rzeszów, Lipno), by na emeryturze ostatecznie osiąść w Ciechocinku.

Tekst jest pisany z pozycji osoby mocno zaangażowanej w sprawy szerzenia ideologii marksistowskiej i budowania Polski Ludowej. O wydarzeniach z lat 1956 r., 1968 r. i 1970 r. autorka pisze w kontekście konieczności wzmożenia działalności propagandowej w celu zwalczania wrogiej ideologii. O życiu prywatnym nie pisze w zasadzie nic, ledwo dowiadujemy się, że jej mąż był również wysoko postawionym działaczem partyjnym, wieloletnim I Sekretarzem KP PZPR. Nie ma żadnych informacji na temat dzieci.

Autor/Autorka: 
Inny tytuł: 
[Dzień zwycięstwa nad faszyzmem…]
Miejsce powstania: 
Ciechocinek
Opis fizyczny: 
mps., 28 k., luź.; ; 30 cm
Postać: 
luźne kartki
Technika zapisu: 
maszynopis
Język: 
Polski
Miejsce przechowywania: 
Dostępność: 
tak
Data powstania: 
1984
Stan zachowania: 
dobry
Sygnatura: 
1580/55
Tytuł kolekcji: 
Zbiór wspomnień na konkurs CRZZ związany z pracą w 40-leciu PRL (1982-84)
Uwagi: 
W ramach obchodów 40-lecia PRL, Rada Krajowa Związku Zawodowego Pracowników PZPR, wspólnie z Referatem ds. Działaczy Ruchu Robotniczego KC PZPR i Instytutem Ruchu Robotniczego ANS, organizowała wśród pracowników partii oraz emerytów i rencistów (byłych pracowników PZPR) konkurs na wspomnienia związane z ich pracą w 40-leciu ludowej ojczyzny. Tytuł nadany przez redakcję Archiwum Kobiet.
Słowo kluczowe 1: 
Konkurs: 
Nośnik informacji: 
papier
Gatunek: 
pamiętnik/wspomnienia